CORONA

Door de coronacrisis is het lotgenotencontact op vrijdag nog opgeschort.      Voor de taallessen worden individuele afspraken gemaakt.

Stichting Beter Zien Anders Kijken 

Het doel van de stichting is om mensen met de diagnose 'blijvende visuele beperking' perspectief en veerkracht te bieden in de omgang met hun handicap.

Dit wordt bereikt door onderlinge steun, uitwisseling van informatie en sociale netwerkcoaching.

 Wat maakt Stichting Beter Zien Anders Kijken bijzonder:


• Beter Zien is een initiatief van de deelnemers zelf.


• Beter Zien gaat uit van lief en leed samen delen.


• Beter Zien wil de talenten van alle deelnemers bundelen en benutten.


• Bij Beter Zien werken mensen met en zonder visuele beperking samen.


• De deelnemers aan Beter Zien hebben diverse culturele achtergronden.


• De deelnemers aan Beter Zien variëren sterk in leeftijd.

 

Filmpje over Beter Zien door OPEN Rotterdam

Schermweergave

Missie

De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving, waarbij de kracht en ervaring van de doelgroep centraal staat.

Colofon

Eigenaar Website:
Stichting Beter Zien Anders Kijken
Huis van de Wijk Kip
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
E-mail: info@beterzienanderskijken.nl
Telefoon: 06 40724568

 

Redactie Website:
 Jerrel Volkerts

 Facilitator: Wmo Radar
 www.wmoradar.nl
 Vormgeving Website:
 Holland Webdesign
 www.holland-webdesign.nl

 Ontwerp Huisstijl:
 DUS/Linda Zoon
 www.dus.nl

 

BZAK heeft de ANBI status

 

BZAK is partner van:

Logo Coalitie Erbij

www.coalitieerbijrotterdam.nl